När det är dags att gå i penison - vad entreprenören behöver veta om företagsarrangemang

Med den här utbildningen hjälper vi dig att bygga den bästa utgångspositionen inför en potentiell företagsförsäljning. Betydande summor är involverade i ett företagsförvärv, och för att undvika risker och öka chanserna att nå önskat slutresultat, så är det mycket viktigt att förbereda sig ordentligt. Våra experter har gedigen erfarenhet inom M&A-området och i denna utbildning får du ta del av praktiska exempel som ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att lyckas i en M&A-situation.Syftet med utbildningen är att:

  • Genom case-exempel få kunskap om olika Exit-alternativ
  • Skapa en förståelse för vad det i praktiken betyder att ge upp ett företag
  • Ge deltagarna praktiska verktyg för att optimera företagets ekonomiska resultatUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.