Skatteplanering för entreprenörer

Denna utbildning ger dig ett kortfattat paket med information om hur tillgångar kan fördelas från ett aktiebolag.


Hur beskattas företag och företagare? Vilka är de olika finansieringsalternativen? Hur kan beskattningen optimeras?

Under utbildningen granskas dessutom transaktionerna mellan entreprenören och företaget ur ett skatteperspektiv med konkreta och begripliga exempel. Vad kan göras? Vad är värt att göra eller inte?Syftet med utbildningen är att ge en överblick över beskattningen för entreprenören och samtidigt förklara hur beskattning kan planeras bäst inom de gränser som lagen anger.Utbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.Behöver ni skatterådgivning istället för utbildning?

Läs mer om våra skattetjänster här!