Kontinuerliga/ Interim HR-tjänster

HR-tjänster enligt dina behov

Kunden får våra HR-konsulter till sitt förfogande enligt behov, dvs. heltid eller deltid, exempelvis fem timmar eller två dagar i veckan. Våra HR-konsulter kan användas även temporärt (Interim), till exempel till olika projekt eller som vikarie under vårdledigheter.

HR-konsulterna hjälper kunden med både operativa och strategiska ärenden i personaladministration och -ledning. HR-tjänsternas omfattning besluts enligt kundens behov. Vi börjar samarbetet med att ordna en gemensam HR-start –workshop där vi skapar en helhetsbild av nuläget och bygger upp ett prioriterat utvecklingsplan för kundens HR-tjänster. På basen av workshoppen byggs det upp en noggrannare HR-tidtabell för hela verksamhetsåret. Våra HR-specialister ser till att alla nödvändiga ärenden, som man har kommit överens om med kunden, sköts på ett professionellt sätt och i tid. Vid behov föreslår HR-specialisterna möjliga ändringar eller utvecklingsområden som behöver förbättras.

Exempel på innehållet av kontinuerliga och Interim HR-tjänster:

Lagstadgade och operativa HR-tjänster såsom:

 • Anställningsförhållandets livscykelhantering med relaterade dokument och uppgifter
 • Arbetsvälmående och arbetarskydd (inkl. företagshälsovård)
 • Att bygga personalhandböcker
 • Allmänna ärenden gällande anställningsförhållanden, stöd för chefer
 • Samarbetsverksamhet

Strategisk HR och utveckling av organisationskultur:

 • Bidra lämpliga resurser och rekryteringsprocesser
 • Introduktionsprocesser och personalutveckling
 • Flexibla och smidiga utvecklings- samt måldiskussioner
 • Nyckelmätningsinstrument, statistik och rapportering
 • Planering och genomförande av mätning av medarbetarnas tillfredsställelse
 • Intern kommunikation
 • Utveckling av organisationskultur

Våra HR-konsulter stöder både företagsledningen och linjechefer i alla HR-relaterade ärenden. Den valda konsulten skall hjälpa med att uppnå klarhet inom företaget, skapa gemensam praxis och underlätta personaladministration och -ledning i organisationen. HR-konsulterna stöder även anställda i ärenden relaterade i anställningsförhållanden och arbetssamfund.

Personaladministrationen och –ledning kräver både tid och sakkunskap. HR-specialisterna genomför de nödvändiga åtgärderna kostnadseffektivt. Våra HR-specialister är erfarna förändringsledare, vilket även ses som en rådande trend i den nutida HR-världen – den kontinuerliga förändringen är en del av vårt vardagsliv, speciellt i växtföretag.

Fördelar för kunden:

 • HR-ärenden som sköts på ett klart och effektivt sätt möjliggör tillväxt
 • Kunden får en HR-specialist enligt sina behov på ett kostnadseffektivt sätt
 • Flexibelt stöd med förändring – våra HR-konsulter är erfarna förändringsledare med höga kunskaper inom HR
 • Genom att ha en HR-konsult blir det mera resurser kvar för ledningen att fokusera på andra funktioner och utvecklingsområden inom sin affärsverksamhet
 • Kunden garanteras att alla lagstadgade ärenden utförs korrekt och i överenskommen tid
 • Kunden behöver moderna HR-tjänster som underlätta processer och personalupplevelser. HR-tjänster som vi bjuder till våra kunder hjälper till att skapa och bibehålla utmärkta personalupplevelser och ett starkt arbetstagarvarumärke

Ta i bruk våra HR-tjänster!!