Kontinuerliga/ Interim
HR-tjänster

HR-tjänster enligt dina behov

Kunden får vår HR-konsult till sitt förfogande enligt behov, dvs. på heltid eller deltid, exempelvis fem timmar eller två dagar i veckan. Våra HR-konsulter kan användas även temporärt (Interim), till exempel till olika projekt eller som vikarie under vårdledigheter.

HR-konsulterna hjälper kunden med både operativa och strategiska ärenden inom personaladministration och -ledning. HR-tjänsternas omfattning bestäms enligt kundens behov. Vi börjar samarbetet med att ordna en gemensam HR-workshop, där vi skapar en helhetsbild av nuläget och bygger upp en prioriterad utvecklingsplan för kundens HR-verksamhet. På basen av kartläggningen bygger vi sedan upp en noggrannare HR-årsklocka enligt kundens behov. Våra HR-specialister ser till att alla nödvändiga ärenden, som man har kommit överens om med kunden, sköts på ett professionellt sätt och enligt den överenskomna årsklockan. Vid behov ger HR-specialisterna förslag på förändringar eller utvecklingsområden.

Exempel på kontinuerliga/Interim HR-tjänsternas innehåll:

Lagstadgade och operativa HR-tjänster såsom:

 • Samarbete med kundföretaget
 • Allmänna ärenden kring anställningsförhållanden, stöd åt förmän
 • Skapande av personalhandböcker
 • Arbetsvälmående och arbetarskydd (inkl. företagshälsovård)
 • Anställningsförhållandets livscykelhantering med relaterade dokument och uppgifter

Strategisk HR och utveckling av organisationskultur:

 • Utveckling av organisationskultur
 • Planering och genomförande av mätning av medarbetarnas tillfredsställelse
 • Rätt parametrar, mätare och rapportering
 • Lyckas via mål - utvecklings- och måldiskussioner flexibelt och smart
 • Introduktionsprocesser och personalutveckling
 • Resurshanterings- och rekryteringsprocesser i skick

Våra HR-konsulter stöder både företagsledningen och förmän i alla HR-relaterade ärenden. Den valda konsulten hjälper med att uppnå klarhet inom företaget, skapa gemensam praxis samt underlätta personaladministration och -ledning i organisationen. HR-konsulterna stöder även anställda i ärenden relaterade till anställningsförhållandet och arbetsgemenskapen.

Personaladministration och -ledning kräver både tid och kunskap. Våra HR-specialister genomför de nödvändiga åtgärderna kostnadseffektivt. Våra HR-specialister är erfarna förändringsledare, vilket också är vad ledarskap handlar om i dagens värld - den kontinuerliga förändringen är en del av vårt vardagsliv, speciellt i tillväxtföretag.

Fördelar för kunden:

 • Kundföretaget får en HR-specialist till sitt förforande enligt sina behov och på ett kostnadseffektivt sätt
 • Våra HR-konsulter är erfarna förändringsledare och experter inom HR
 • HR-ärenden som sköts på ett klart och effektivt sätt möjliggör tillväxt
 • Flexibelt stöd i förändring
 • Genom att ha en HR-konsult blir det mera resurser kvar för ledningen att fokusera på andra funktioner och utvecklingsområden i verksamheten
 • Kunden garanteras att alla lagstadgade ärenden utförs korrekt och inom överenskommen tid

Ta gärna kontakt om du har frågor gällande våra HR-tjänster!