Arbetsförhållandets inlednings- och avslutningsprocesser

Det är en konst att kunna ta hand om sina anställda under anställningsförhållandets alla skeden. Välplanerade processer för hur arbetsförhållandet inleds och avslutas tillför effektivitet och bidrar till en positiv medarbetarupplevelse!

När företaget växer är det lätt hänt att man inte skriver ner företagets interna praxis. Men att ha tydliga tillvägagångssätt och utvalda ansvarspersoner för olika situationer sparar tid och effektiverar verksamheten, vilket hjälper både personalhanteringen och den anställda. Tydliga och konsekventa processer säkerställer att personalen behandlas likvärdigt, vilket i sin tur främjar de anställdas lojalitet.

Ofta är processen för hur ett nytt arbetsförhållande inleds noggrant planerad, men den har under de senaste åren blivit allt mer virtuell. En effektiv inledningsprocess hjälper medarbetaren att enklare få ett grepp om arbetet samt komma in i arbetsgemenskapen. Om introduktionen sköts dåligt och den nya medarbetaren inte kommer in i sina arbetsuppgifter och gemenskapen finns risken att en bra rekrytering går till spillo. En välplanerad introduktionsprocess fungerar som startskott för ett effektivt anställningsförhållande och ger dessutom en möjlighet att engagera medarbetarna och skapa långvariga anställningsförhållanden.

Med hjälp av en välplanerad process för anställningsförhållandets inledning säkerställer man också en positiv arbetsgivarbild. Precis som med en lyckad introduktion är även avslutningsprocessen en viktig del av arbetsförhållandet. En lyckad avslutningsprocess ökar chansen att tidigare arbetstagare rekommenderar arbetsgivaren åt andra - eller själv kommer tillbaka med mer erfarenheter i framtiden.

I Greensteps HR-team hjälper vi gärna våra kunder att göra processerna tydligare och effektivare. Vi försäkrar att alla viktiga aspekter tas i beaktande i både början och slutet av arbetsförhållandet, enligt företagets behov. Förutom att utveckla arbetgsivarbilden och göra medarbetarna nöjdare, skapar vi tillsammans en modell för alla uppgifter, roller och ansvarsområden som rör arbetsförhållandets inledning och avslutning.

Välplanerade processer skapar heller inte märkbart mer manuellt arbete. Med hjälp av olika HR-system, så som Mepco HRM, är det möjligt att automatisera många arbetsskeden, vilket i sin tur frigör tid för utvecklingsarbete.

Är processerna för arbetsförhållandets inledning och avslutning i skick inom er organisation (vet ni vem som gör vad, när och hur)?

Kontakta oss, så hjälper vi er!