Giltighet inom bokföring

Utbildning i upprättande och analys av månatlig samt årlig bokföring.

Nyckeltalen är en indikator på företagets tillstånd, men vilka nyckeltal är relevanta, varifrån kommer siffrorna och hur granskar man de månatliga och årliga finansiella rapporteringarna?

Genom denna utbildning utvecklar du färdigheterna för att kontrollera bokföringen på ett bra sätt. Utbildningen ger möjlighet att öva hur bokföringsteamet kontrollerar de finansiella rapporterna, samt nyckeltal som de producerar och bedömer noggrannheten inom bokföringen. Utbildningen använder konkreta exempel, som ökar förståelsen för området.


Syftet med utbildningen är:

  • Att ge deltagarna möjligheten att verifiera giltigheten inom kundens ekonomiska rapportering
  • Att fördjupa deltagarnas förståelse samt praktiska kunskaper inom revision, analysering och uppbyggnad av månatlig och årlig bokföring

Utbildningens innehåll:

  • Var kommer siffrorna ifrån? - Granskning av beräkningsgrunder från de viktigaste nyckeltalen ur kundens synvinkel
  • De viktigaste förberedelserna för upprätthållandet av bokslutet för verifiering och analys
  • Omfattande förståelse av bokföringsmiljön, samt systematik för effektiva bokföringskontroller (analys av anomalior och avvikelser)
  • Bedömning och analys av kontroll, riskbedömning och produktion av analyserad information för ekonomiledning


Skolningstid: 1 dag (7h inklusive pauser)Vad innebär bokföringsrapportering?
Behöver ni bokföring istället för utbildning?

Läs mer om våra kvalitativa bokföringstjänster här!