Kun epävarmuus jatkuu, hyvän viestinnän ja muutosjohtamisen merkitys korostuu

Worskhop HR tiny
Ida husgafvel

Ida Husgafvel

Senior HR Consultant

Työt kotitoimistoilla, sopeuttamistoimet ja toisaalta liiketoiminnan kehittäminen tekevät syksystä muutosjohtamisen aikaa. Mihin muutoksenaikaisessa viestinnässä kannattaa kiinnittää huomiota? Lue vinkkimme hyvään viestintään juuri nyt!


Tilanne on koronaviruspandemian takia edelleenkin poikkeuksellinen. Sopeuttamistoimia on mietitty pitkin vuotta laajasti ja monessa organisaatiossa on jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä, kun kassan varjeleminen on ollut edellytys toiminnan jatkamiseksi. Toisaalta organisaatiot ovat laajalti lähteneet kehittämään liiketoimintaansa. Yhtä kaikki, eletään edelleen vahvasti muutostilanteessa. Niin kehittämis- kuin sopeuttamistilanteissa ratkaisevaa on viestintä ja yrityksen kulttuurin mukainen toiminta. 

Kevään ja kesän tapahtumat ovat kaikkien mielessä edelleen ja osa vaikutuksista ymmärretään vasta nyt ja koetaan tunnetasolla uudestaan tai kenties eri tavoin kuin vielä keväällä. Syksyllä 2020 ollaankin muutosjohtamisen ytimessä. Huoli tilanteen vaikutuksista on läsnä ja tätä huolta ei tule ohittaa. Sen lisäksi, että työnantajilla on edelleenkin velvollisuus huolehtia riittävistä toimenpiteistä altistumisvaaran rajoittamiseksi, myös tilanteen hallinnan lisäksi hyvä johtaja kykenee näkemään asiat, mitkä muuttuvat ja mitkä pysyvät ennallaan. Kaikkeen ei voi mukautua ja sen hyväksyminen on osa muutosta. Tilannetta tulisikin pystyä arvioimaan mahdollisimman pitkälle.

Isommat muutokset vaikuttavat henkilöstöön vielä useiden kuukausien ajan ja mitä enemmän niistä pystytään viestimään oikea-aikaisesti ja säännöllisesti, sitä kestävämmällä pohjalla yhdessä tekeminen on tästä eteenpäin. Viestintä ja johtaminen on tärkeää koko ajan, myös tilanteen parantuessa tai isompien tehostamistoimien jälkeen. Säännöllinen viestintä on tärkeää pitää edelleen muistissa, sillä jos viestintä yhtäkkiä loppuu, aiheuttaa se hämmennystä ja turhia spekulaatioita.


Vinkkimme organisaatioiden viestintään syksyn 2020 aikana:

  • Viesti henkilöstölle mieluummin joka päivä jotain, kuin liian harvoin. Mieti tilannetta myös työntekijän näkökulmasta ja toimi yrityksenne arvojen mukaan, kun tarjoatte erilaisia ratkaisuja muuttuneeseen tilanteeseen.
  • Hyödynnä yrityksenne hyväksi havaittuja viestintäkanavia ja varmista, että viesti tavoittaa myös etänä työskentelevät.
  • Tarjotkaa henkilöstölle mahdollisimman paljon tietoa! Vaikka se olisikin haastavaa, kertokaa kaikki mitä tiedätte olevan tulossa ja mistä kaikesta voitte kertoa.
  • Ottakaa myös virtuaalisia kahvihetkiä tiimienne kanssa monisuuntaiselle viestinnälle ja olkaa lähellä toisianne, vaikka olisittekin fyysisesti kaukana.

Nämä vinkit löytyvät keväällä tekemästämme ja nyt päivitetystä oppaasta. Lisäksi löydät käytännön ohjeita myös muihin koronan tuomiin henkilöstöhallinnollisiin haasteisiin ja muutoksiin liittyen. Tutustu oppaaseemme tästä -> HR-opas koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin!