350 uutta normaalia

Jori ja satu n levea matala
Taru laukkanen

Taru Laukkanen

Head of HR and Culture

Tahto uusiutua on menneenä keväänä saanut aivan uusia merkityksiä, kun koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen tuoma poikkeustilanne ovat heijastuneet meidän kaikkien elämään. Muutostilanteessa olemme pohtineet paljon, mitä uusi normaali meillä Greenstepissä tarkoittaa ja etenkin mitä olemme oppineet.


Vahva organisaatiokulttuurimme, jossa asiantuntijoidemme kyky kantaa vastuuta sekä esimerkillä johtaminen ovat aina olleet keskiössä, on mahdollistanut tehokkaan mukautumisen poikkeusaikaan ja niin kutsutun uuden normaalin tuomiin vaatimuksiin. Vaikka etätyöt ovat olleet Greenstepissä arkipäivää jo aiemmin, uuden oppiminen on silti ollut meilläkin päivittäin läsnä koko kevään ajan. Uudet työkalut ja toimintamallit tulivat rytinällä, kollegoiden tuki ja uusien greenstepiläisten rekrytointi sekä perehdyttäminen muuttui täysin virtuaaliseksi ja viestinnän sekä tiedottamisen merkitys kasvoi merkittävästi yhdessä yössä. Tahto uusiutua sai todellisen tulikokeen ja hienosti olemme siitä selviytyneet, sillä ympäröivästä tilanteesta huolimatta olemme jatkaneet asiakastöitä keskeytyksettä, selviytyneet kiireisimmästä tilinpäätösajasta kunnialla, kehittäneet vauhdilla uusia tuotteita sekä palveluita asiakkaillemme ja pitäneet yhdessä huolta toisistamme.

Mitä tämä tilanne on sitten opettanut? Ehdottomasti ainakin sen, että innovointi ja uuden oppiminen on edellytys eteenpäin menemiselle. Toinen iso asia oppimielessä on ollut se, että yhteisöllisyys ei katso aikaa eikä paikkaa, kunhan siihen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja siitä pidetään yhdessä huolta. Toimiva viestintä ja tiedottaminen vaativat systemaattisuutta ja toistoa, yksi viesti ei välttämättä tavoita kaikkia. Lisäksi viestinnän on oltava koko organisaation yhteinen asia: viestintä toimii, kun kaikki ottavat siitä vastuuta ja välittävät viestiä omassa tiimissään. Yksi keskeinen opittu asia on varmasti se, että on aivan yhtä monta tapaa ja mallia sopeutua poikkeus-tilanteeseen, kuin organisaatiossamme on henkilöstöä. Jokainen meistä on opetellut uusia tapoja työskennellä ja kommunikoida. Olemme siis kehittäneet lähes 350 uutta normaalia.


Jori viihtyy etätöissä, aikaa säästyy työmatkoilta ja mikrotaukojen ja taukojumppien pitäminen on kasvanut työpäivän aikana. Satu työskentelisi mieluummin toimistolla Keilarannassa, vaikka etätyötkin tarvittaessa onnistuvatkin – siirtymäriitti kotoa toimistolle rytmittää päivää ja valmiit lounaat viihtyisässä toimistokeittiössä tuovat varmemmin tauon työpäivään.


Kun kaikki ovat yhtä lähellä ja yhtä kaukana, on organisaatiokulttuurin kehittämisessä mahdollisuuksia

Olemme Greenstepissä aina jakaneet tietoa avoimesti ja ketterästi päivittäin yhdessä työskennellessämme. Kun fyysiset kohtaamiset ja sen myötä spontaanit keskustelut vähenivät rajusti, koimme tärkeäksi varmistaa, että kaikki ovat ajan tasalla tilanteesta ja kaikilla on mahdollisuus myös kertoa omista tuntemuksistaan ja kokemuksistaan. Maaliskuusta saakka olemme tiedottaneet ahkerasti viikoittain ajankohtaisista asioista ja kertoneet arvioita tilanteen kehittymisestä seuraaville viikoille. Lisäksi olemme korvanneet päivittäisen toimistoarjessa tapahtuvan kuulumisten kysymisen tiimikahvitteluilla, säännöllisillä 1:1 -keskusteluilla tiimiläisten ja tiiminvetäjän välillä sekä viikoittaisilla pulssikyselyillä. Olemmekin olleet hyvin perillä siitä, miten tilanne on koettu ja muuttunut kevään varrella. Mahdollisiin haasteisiin on päästy tarttumaan nopeasti, kun tieto on kulkeutunut tehokkaasti eteenpäin. Pulssikyselyt ja ahkera tiedottaminen jäävät uusiksi normaaleiksi myös tulevaan arkeemme, vaikka fyysiset kohtaamiset saammekin jossain vaiheessa takaisin.

Tiimit ovat myös luoneet itseohjautuvasti omia päivittäisiä ja viikoittaisia kahvittelukäytäntöjään. Lisäksi olemme kutsuneet greenstepiläisiä kahvittelemaan yhdessä erilaisin teemoin, ja on ollut hienoa huomata, että tiimi- ja etenkin kaupunkirajat ovat entisestään hälvenneet. Osana muutostilanteen tuomaa viestintää olemme kokoontuneet viikoittain koko Greenstepin voimin virtuaaliselle "perjantaipullalle" kuulemaan viikon ajankohtaisista aiheista, pulssikyselyistä tehdyistä huomioista sekä myös hauskuuttamaan toisiamme vapaamuotoisemminkin. Viikoittaiset kahvihetket ovat koonneet yhtä aikaa ruudun äärelle vähintään 200 greenstepiläistä ja suosion myötä nämä yhteiset kahvihetket tulevat olemaan osa uutta normaaliamme. Vaikka olemmekin paljon yhteydessä toisiimme kaupunkirajojen yli normaalissa arjessammekin, huomasimme, että yhteisöllisyys tiimien ja kaupunkien välillä on kasvanut nyt poikkeusaikana. Tästä haluamme pitää kiinni myös jatkossa. Uusien työvälineiden käyttöä jatkamme ja kehitämme entisestään ja uudet perehdytyskäytännöt virtuaaliperehdytyksissä ovat osoittautuneet hyviksi lisäkeinoiksi tukea uusia greenstepiläisiä muuten jo standardoidun perehdytyksemme tueksi.

Seuraamme tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja mukaudumme myös jatkossa poikkeustilanteen tuomiin vaatimuksiin työarjessamme. Etätöitä jatkamme kesän yli, mutta tällä hetkellä on vaikea arvioida kuinka kauan vie, että arki palaa lähelle sitä missä elimme ennen maaliskuuta. Siitä kuitenkin olen varma, että Greenstepissä voimme yhtenä tiiminä kukin mukautua arjen tuomiin muutoksiin vähintään yhtä hienosti, kuin mennyt kevät on osoittanut. Etätyöt tulevat olemaan osa arkea jatkossakin, mutta odotamme silti jo kovasti sitä, että siitä tulee vapaaehtoista ja pääsemme myös tapaamaan kollegoita ja asiakkaita kasvokkain.