Verotuksesta joustoja maksuongelmiin?

Jaakko Maijala Greenstep Kapeampi

Vallitseva tilanne yhteiskunnassa vaikuttaa laajasti yritysten toimintaan. Mahdollisuuksien mukaan yritysten tulisi kuitenkin pyrkiä jatkamaan toimintaansa normaalisti, jotta ei aiheudu ylimääräistä taakkaa tulevaisuudessa tilanteen normalisoituessa. Näin myös verojen kanssa. Jos yrityksen taloudellinen tilanne sen sallii, verojen maksamiseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Jos kuitenkin yrityksen taloudellinen tilanne sitä vaatii, Verohallinto joustaa erityisjärjestelyillä yritysten muuttuviin tilanteisiin.Ennakkoveroihin voidaan hakea muutosta

Ennakkoverojen palauttaminen on käyttökelpoinen ja nopea toimenpide yrityksen hupenevan kassan paikkaamiseksi.

Yritys voi hakea ennakkoverojaan poistettavaksi tai alennettavaksi, jos tilikauden verotettava tulos näyttää jäävän ilmoitetusta. Näin yrityksen on mahdollista saada takaisin tililleen alkuvuoden aikana maksamansa ennakkoverot. Ennakkoverojen palauttaminen on käyttökelpoinen ja nopea toimenpide yrityksen hupenevan kassan paikkaamiseksi. Jokaisen yrityksen kannattaa tarkistaa ennakkoveronsa, mutta turhaan niitä ei ole syytä alentaa. Verot tulevat joka tapauksessa maksettavaksi toteutuneen toiminnan tuloksen mukaisesti. Tästä syystä, jos ei ole erityistä tarvetta hakea muutosta ennakkoveroihin, kannattaa harkita muita toimenpiteitä taloudellisen tilanteen parantamiseksi.Maksujärjestelyitä sekä niiden toimeenpanoa helpotetaan

Verohallinto voi myöntää maksujärjestelyn verovelkojen maksamiseksi. Sopiakseen maksujärjestelystä, tulee yrityksen reagoida verovelkojen erääntymiseen ajoissa. Kaikki erääntyvät verovelat sekä päivämäärät löytyvät OmaVero-palvelusta “yhteenveto verojen maksutilanteesta” nimisistä dokumenteista.

Maksujärjestelyä kannattaa lähtökohtaisesti hakea vasta siinä vaiheessa, kun verovelat ovat menossa ulosottoon. Kuitenkin siis aina ennen kuin yksikään erä siirtyy ulosottoon. Maksujärjestelyn yleisenä edellytyksenä on se, että maksujärjestelyn aikana ei kerry lisää verovelkaa tai maksujärjestely raukeaa. Jos on siis todennäköistä, että ei pysty maksamaan myöskään tulevia veroja, niin ei kannata hätäillä maksujärjestelyn kanssa.

Uusi helpotettu maksujärjestely sallii poikkeuksellisesti myös uusien verovelkojen kertymisen maksujärjestelyn aikana. Käytännössä Verohallinto lisää maksujärjestelyn alkamisen jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

Verohallinto on osana Suomen hallituksen tukitoimia ilmoittanut helpottavansa verovelkojen maksujärjestelyä ja siihen pääsemistä 25.3. lähtien. Verovelkojen maksujärjestelyiden maksuaikaa pidennetään sekä viivästyskorkoa alennetaan kaikkiin sovittuihin maksujärjestelyihin, joita on haettu 25.3-31.8. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa nyt odottaa uuden helpotetun maksujärjestelyn voimaantuloa. Jos kuitenkin verovelka on menossa ennen 25.3. ulosottoon, pitää toimia heti, muutoin mahdollisuus maksujärjestelyyn estyy.

25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Käytännössä riittää siis, että maksujärjestelyä koskeva hakemus on tehty, maksujärjestelyn hyväksyntää ei edellytetä. Verohallinto käsittelee saapuneet maksujärjestelypyynnöt, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan. Koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen määrä todennäköisesti kasvaa ja käsittelyajat pitenevät.

Helpotetun maksujärjestelyn alaisten verovelkojen ensimmäinen maksuerä erääntyy, normaalin yhden kuukauden sijasta, vasta kolmen kuukauden kuluttua maksujärjestelyn voimaantulosta. Lisäksi viivästyskorko alenee 7 prosentista 4 prosenttiin. Veroille saa siten maksuaikaa hyvillä ehdoilla ja kohtuullisella korolla.

Maksujärjestelyä haettaessa on syytä kiinnittää huomiota maksujärjestelyn pituuteen. Kannattaa hakea mahdollisimman pitkää maksuaikaa, koska velat voi aina maksaa pois etuajassa, mutta lisäajan saaminen ei välttämättä onnistu.

Maksujärjestelyä kannattaa hakea Omaveron kautta, koska se on suorin ja helpoin tapa asian hoitamiseen. Maksujärjestelyä koskevan hakemuksen voi tehdä esim. yhtiön kirjanpitäjä, jolla on valtuudet yhtiön Omaveron käyttämiseen.

Maksujärjestelyyn pääsemisen edellytyksenä on, että yhtiöllä ei ole verovelkoja ulosotossa eikä Verohallintoa tai Tulorekisteriä koskevia ilmoituspuutteita. Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely saattaa estää uuden maksujärjestelyn saamisen. Maksujärjestely raukeaa, jos maksuaikataulua ei noudateta tai yritys laiminlyö ilmoitusvelvoitteitaan Verohallintoon tai Tulorekisteriin. Myös 31.5.2020 jälkeen kertyneet uudet verovelat johtavat maksujärjestelyn raukeamiseen.

Olennaista on siis huolehtia siitä, että kaikki verotusta koskevat ilmoitusvelvoitteet hoidetaan ajallaan, ja siitä, että yksikään verovelka ei pääse etenemään ulosottoon asti. Jos maksukyky pettää, niin haetaan maksujärjestelyn kautta lisää maksuaikaa.Lisäaikaa veroilmoitusten antamiseen

Verohallinto on antanut mahdollisuuden hakea lisäaikaa veroilmoitusten antamiselle. Tämä ei kuitenkaan koske oma-aloitteisia veroilmoituksia, jotka tulee edelleen antaa ajallaan.

Tuloveroilmoitukseen voi kuitenkin hakea lisäaikaa 2-4 viikkoa, joka myönnetään nyt hyvinkin herkästi hakemusten perusteella.

Samoin kuin ennakkoverojen kanssa, ilman erillistä painavaa syytä, kannattaa tämä kuitenkin tehdä normaalin aikataulun mukaan. Jos kuitenkin sairastut tai kohtaat muita esteitä, annettu lisäaika tuo mahdollisuuden keskittyä kiireellisempien asioiden hoitamiseen.Tällä hetkellä yhteiskunnan ja talouden tilanne on kovin herkkä muutoksille, joten verot tulevat joustamaan nyt seuraavien kuukausien aikana. Verohallinto on ollut ja on edelleen hyvä keskustelukumppani, jonka kanssa pystyy sopimaan asioista. Myös me Greenstepillä haluamme olla apunanne veroihin sekä muihin talouteen liittyvissä kysymyksissä.