Greenstep tilitoimisto 28

Täältä tullaan datalla johtaminen

Data-driven Culture -ohjelma käynnistää organisaationne tiedolla johtamisen käytännön. Ohjelman tarkoitus on määritellä tiedolla johtamisen mallit ja organisaation kulttuurinen muutos.

Ota yhteyttä →

Menestyvä liiketoiminta edellyttää entistä parempaa datan ymmärrystä ja hyödyntämistä organisaation joka tasolla.

Data-driven Culture -ohjelman hyödyt:

  • Kartoitat yrityksenne nykytilan ja määrittelet tulevaisuuden
  • Viet digistrategian seuraavalle käytännön tasolle​
  • Luot edellytykset digiälykkäälle toimintatavalle organisaatiossasi ​
  • Laadit analyysin datamaturiteetin nykytilasta organisaatiossasi​
  • Asetat konkreettiset tavoitteet datan hyödyntämisen kehittymiselle ​
  • Luot valmiudet kulttuurin muutokselle organisaatiossasi kohti digiälykkäitä toimintatapoja

Strategiasta digiälykkyydeksi

Ohjelma heille, jotka haluavat kehittää arkeaan ja kilpailukykyään ottamalla datan todelliseen hyötykäyttöön.

⭐ Ohjelman tavoitteet

Digistrategian jalkautus

Tukea yrityksen digistrategian käyttöönottoa ja auttaa henkilöstöä hyödyntämään digistrategiaa omassa työssään, päätöksenteossa ja kehittämisessä.

Osaamisen kehittäminen

Lisätä ohjelmaan osallistuvien ymmärrystä datalla johtamisesta ja datalla johtamisen kypsyysmalleista sekä organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja tulevaisuustaidoista. ​

Datamaturiteetin nostaminen

Antaa osallistujalle välineitä arvioida oman yrityksen datamaturiteettia ja valmiuksia kehittää yrityksen toimintatapoja ja kulttuuria datamaturiteetin tasolta toiselle. ​

Kulttuurin muutos

Luoda edellytyksiä kulttuurin muutokselle kohti digiälykästä organisaatiota. ​

Kehitystehtävä

Ohjelmassa toteutetaan kehitystehtävä, jonka avulla analysoidaan oman organisaation datamaturiteetin kypsyysvaihetta ja kehitetään datan merkitystä työkulttuurin osana.

Organisaation nykytilan kartoitus ja edellytykset tulevaisuuden kehittämiselle

Rakentaa valmiudet organisaation tiedolla johtamisen mallille, joka tukee tietoarkkitehtuuria, tiedon liikkumista ja tiedon hallintaa.

Greenstep Futurice Stilli9 square

Datakyvykkyydestä kilpailuetu

Ohjelma perustuu yrityksen datamaturiteetin nykytilanteen analysointiin ja kehittämiseen. ​Greenstepin asiantuntijat kulkevat osallistuvan henkilön ja/tai tiimin kanssa yhteistyömatkaa, tarjoten käytäntöön pohjautuvan ammattimaisen tuen datalähtöisen kulttuurin kehittämiselle.

Ohjelman tuloksena osallistujat saavat ainutkertaisen, heti käytäntöön vietävän mallin oman datamaturiteetin parantamiseksi.

📞 Me vastaamme ohjelmaa koskeviin kysymyksiisi