Valmistaudu tilinpäätöskauteen

Rahastot icon levea
Juho pietilanaho

Juho Pietilänaho

Partner

Joululaulujen yleistyminen radioiden soittolistoilla ja kauppakeskuksissa enteilee vuoden päättymistä, mutta samalla myös monelle tilinpäätöskauden olevan nurkan takana. Lakien kirjaimen mukaan tilinpäätöksen tarkoituksena on kertoa yhtiön taloudellisesta tilasta, mutta tilinpäätös on aina myös viestinnällinen työkalu yhtiön sidosryhmille, tietyissä tapauksissa jopa markkinointimateriaalina. Tilinpäätösten ollessa Suomessa julkisia, yrityksen kannattaa miettiä jo etukäteen miltä tilinpäätös tulee näyttämään ja minkälaisen kuvan itsestään yhtiö haluaa sen kautta viestiä.

Seuraavassa muutama vinkki, miten tilinpäätökseen kannattaa valmistautua jo ennen tilikauden loppumista:

  1. Mieti mitä tuleva tilinpäätös on kertomassa

  Tilinpäätös on yrityksestä kertova informaatiopaketti, joka kiinnostaa yhtiön sidosryhmiä kuten asiakkaita, yhteistyökumppaneita, omistajia sekä rahoittajia vain muutaman mainitaksemme. Yleiset tilinpäätösperiaatteet sääntelevät kirjanpidon ja tilinpäätöksen toteuttamistapaa. Kirjanpidon toteutuksessa on kuitenkin aina jonkin verran harkinnanvaraisia eriä, jotka mahdollistavat saman asian esittämisen hieman eri tavoin. Tilinpäätös on tapa kommunikoida julkisuuteen yrityksen tilasta ja samalla täyttää viranomaisvelvoitteet.

  Tilinpäätöksen sisältöä säädellään lakien puitteissa. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Näistä etenkin toimintakertomuksessa yritys voi halutessaan kertoa toiminnastaan laajemminkin kuin lakisääteiset tiedot. Näin toimimalla voidaan vaikuttaa yrityksen kuvaan julkisuudessa tai vaikkapa asiakkaiden keskuudessa. Vastaavasti tilinpäätöksen sisältöä on mietittävä siltä osin, ettei se paljasta liikaa olennaisia tietoja esimerkiksi kilpailijoille, mutta antaa kuitenkin riittävän kuvan lukijalle.

  2. Tee tarvittavat toimenpiteet ennen tilikauden päättymistä

  Tilinpäätös kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta tilikauden vaihtuessa. Osa tilinpäätöksen suunnittelukeinoista on käytettävissä vielä tilikauden päättymisen jälkeenkin, mutta merkittävältä osin toimet on tehtävä tilikauden aikana. Selkeä esimerkki tällaisesta on kasvuinvestointien tai -hankintojen ajoittaminen kuluvalle tilikaudelle tai seuraavalle tilikaudelle. Kuluksi kirjattavat hankinnat kirjataan suoriteperusteisesti, ja siten esimerkiksi viivästyttämällä konsulttiprojektin aloitusta joulukuulta tammikuulle saadaan tilikauden tulosta parannettua.

  Ennakointi yhtiön taserakenteen osalta on myös tärkeää. Rahoittajien kanssa on saatettu sopia taseeseen liittyviä kovenanttiehtoja tai hyvin tyypillisesti 30% omavaraisuusastetta pidetään ns. ”roskalainaluokan” rajana. Jos yritys on lähellä jäädä tämän rajan alle, voi se parantaa omavaraisuusastetta maksamalla pois vieraan pääoman eriä ennen tilikauden päättymistä ja pienentämällä taseen loppusummaa.

  3. Tilinpäätöksen kokonaisuus ja sen osatekijät

  Kuten aiemmin todettiin, tilinpäätös kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta tilikauden vaihtuessa. Monet yritykset kokevat vuoden aikana kausivaihtelua riippuen toimialasta tai liiketoiminnasta. Laki määrittää lähtökohtaisesti tilikauden pituudeksi 12 kuukautta, mutta sen ei tarvitse olla kalenterivuosi. Kannattaa siis miettiä kriittisesti, jos ette ole jo, antaako kalenterivuoden vaihde halutun kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta? Tilikausi, joka päättyy syklin huipulla korostaa myyntisaataviin sitoutuvaa pääomaa tai vastaavasti juuri ennen kausiluontoista kysyntää päättyvä tilikausi tyypillisesti korostaa varastoon sitoutunutta pääomaa. Tuleeko tilikauden päättyä vuoden vaihteessa vai löytyykö sille jokin parempi päättymiskuukausi?

  Myös yrityksen tilinpäätösperiaatteita kannattaa miettiä tarkoituksenmukaisiksi. Aktivoidaanko vai kirjataanko menot kuluksi? Täysin saman toimialan yritykset saattavat tehdä tilinpäätöksensä päinvastaisilla harkinnanvaraisilla tavoilla johtaen myös tilinpäätösten vaikeampaan vertailukelpoisuuteen. Talousammattilainen osaa nämä erot lukea tilinpäätöksistä, mutta osaako sitä utelias asiakas tai vaikkapa median edustaja?

  Jos tilinpäätöksestä tai siihen valmistautumisesta herää jotain kysymyksiä, asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan teitä mielellään.