Vinkit tilinpäätöskauteen

Vinkit tilinpaatoskauteen
Anne kulla

Anne Kulla

Partner

Juho pietilanaho

Juho Pietilänaho

Partner

Tilinpäätöksen tarkoituksena on kertoa julkisuuteen yhtiön taloudellisesta tilasta ja samalla täyttää viranomaisvelvoitteet. Taloudellisen epävarmuuden vallitessa yhtiön taloudellisen tilan arviointi on korostuneessa roolissa niin tilinpäätöksen valmistelussa kuin sitä luettaessa.

Joulun lähestyessä monella talousihmisellä alkaa olla jo mielessä vuodenvaihteen jälkeen alkava tilinpäätöskausi. Samalla yrityksissä tehdään suunnitelmia seuraavalle tilikaudelle ja ennustetaan toimintaa mahdollisimman tarkasti. Kaikkeen ei aina pysty kuitenkaan varautumaan, kuten koronapandemia meille viimeistään opetti. Kun joulukuussa 2021 yritykset miettivät tulevan tilikauden näkymiä, niin harvapa osasi arvata, mitä jo helmikuu 2022 tuo tullessaan.

Samaan kristallipalloon olisi aihetta katsoa myös nyt, sillä taloudellisen epävarmuuden vallitessa tilinpäätöstä laadittaessa tulee kiinnittää huomiota historiatiedon lisäksi seuraavan 12 kuukauden näkymään. Kirjanpidon kielellä puhutaan yleisimmin going concern -periaatteen toteutumisesta. ”Jatkuvatko teillä huolet?” kuten eräs nuori ammattilainen sanaparin käänsi.

Tilinpäätöstä laadittaessa tehdään arvio yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yksi sen osa on maksuvalmiuden riittävyyden arviointi: Miltä maksuvalmius tulee tilinpäätöksen perusteella näyttämään ja miten sen vakaus kyetään perustelemaan. Siinä aihe, jonka päättyvä vuosi on tuonut usealle hivenen odottamatta tullessaan.

Tilinpäätös on aina myös viestinnällinen työkalu yhtiön sidosryhmille, tietyissä tapauksissa jopa markkinointimateriaalina. Tilinpäätösten ollessa Suomessa julkisia, yrityksen kannattaa miettiä jo etukäteen miltä tilinpäätös tulee näyttämään ja minkälaisen kuvan itsestään yhtiö haluaa sen kautta viestiä.

Seuraavassa muutama lisävinkki, miten tilinpäätökseen kannattaa valmistautua jo ennen tilikauden loppumista:

  1. Mieti mitä tuleva tilinpäätös on kertomassa

  Tilinpäätös on yrityksestä kertova informaatiopaketti, joka kiinnostaa yhtiön sidosryhmiä kuten asiakkaita, yhteistyökumppaneita, omistajia sekä rahoittajia vain muutaman mainitaksemme. Yleiset tilinpäätösperiaatteet sääntelevät kirjanpidon ja tilinpäätöksen toteuttamistapaa. Kirjanpidon toteutuksessa on kuitenkin aina jonkin verran harkinnanvaraisia eriä, jotka mahdollistavat saman asian esittämisen hieman eri tavoin. Tilinpäätös on tapa kommunikoida julkisuuteen yrityksen tilasta ja samalla täyttää viranomaisvelvoitteet.

  Tilinpäätöksen sisältöä säädellään lakien puitteissa. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Näistä etenkin toimintakertomuksessa yritys voi halutessaan kertoa toiminnastaan laajemminkin kuin lakisääteiset tiedot. Näin toimimalla voidaan vaikuttaa yrityksen kuvaan julkisuudessa tai vaikkapa asiakkaiden keskuudessa. Vastaavasti tilinpäätöksen sisältöä on mietittävä siltä osin, ettei se paljasta liikaa olennaisia tietoja esimerkiksi kilpailijoille, mutta antaa kuitenkin riittävän kuvan lukijalle.

  2. Tee tarvittavat toimenpiteet ennen tilikauden päättymistä

  Tilinpäätös kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta tilikauden vaihtuessa. Osa tilinpäätöksen suunnittelukeinoista on käytettävissä vielä tilikauden päättymisen jälkeenkin, mutta merkittävältä osin toimet on tehtävä tilikauden aikana. Selkeä esimerkki tällaisesta on kasvuinvestointien tai -hankintojen ajoittaminen kuluvalle tilikaudelle tai seuraavalle tilikaudelle. Kuluksi kirjattavat hankinnat kirjataan suoriteperusteisesti, ja siten esimerkiksi viivästyttämällä konsulttiprojektin aloitusta joulukuulta tammikuulle saadaan tilikauden tulosta parannettua.

  Ennakointi yhtiön taserakenteen osalta on myös tärkeää. Rahoittajien kanssa on saatettu sopia taseeseen liittyviä kovenanttiehtoja, tai hyvin tyypillisesti 30% omavaraisuusastetta pidetään ns. ”roskalainaluokan” rajana. Jos yritys on lähellä jäädä tämän rajan alle, voi se parantaa omavaraisuusastetta maksamalla pois vieraan pääoman eriä ennen tilikauden päättymistä ja pienentämällä taseen loppusummaa.

  3. Tilinpäätöksen kokonaisuus ja sen osatekijät

  Kuten aiemmin todettiin, tilinpäätös kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta tilikauden vaihtuessa. Monet yritykset kokevat vuoden aikana kausivaihtelua riippuen toimialasta tai liiketoiminnasta. Laki määrittää lähtökohtaisesti tilikauden pituudeksi 12 kuukautta, mutta sen ei tarvitse olla kalenterivuosi. Kannattaa siis miettiä kriittisesti, jos ette ole jo, antaako kalenterivuoden vaihde halutun kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta? Tilikausi, joka päättyy syklin huipulla korostaa myyntisaataviin sitoutuvaa pääomaa tai vastaavasti juuri ennen kausiluontoista kysyntää päättyvä tilikausi tyypillisesti korostaa varastoon sitoutunutta pääomaa. Tuleeko tilikauden päättyä vuoden vaihteessa vai löytyykö sille jokin parempi päättymiskuukausi?

  Myös yrityksen tilinpäätösperiaatteita kannattaa miettiä tarkoituksenmukaisiksi. Aktivoidaanko vai kirjataanko menot kuluksi? Täysin saman toimialan yritykset saattavat tehdä tilinpäätöksensä päinvastaisilla harkinnanvaraisilla tavoilla johtaen myös tilinpäätösten vaikeampaan vertailukelpoisuuteen. Talousammattilainen osaa nämä erot lukea tilinpäätöksistä, mutta osaako sitä utelias asiakas tai vaikkapa median edustaja?

  Jos tilinpäätöksestä tai siihen valmistautumisesta herää jotain kysymyksiä, asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan teitä mielellään.