Työsuhteen aloitus- ja lopetusprosessit

Työtekijöistä huolehtiminen on taitolaji koko työsuhteen elinkaaren ajan. Sujuvalla työsuhteen aloitus- ja päättämisprosessilla lisätään tehokkuutta ja vahvistetaan hyvää työntekijäkokemusta!

Kasvuvauhdissa voivat sisäiset käytännöt helposti jäädä kirjaamatta ja sitä kautta jopa kokonaan hoitamatta. Toimintamallien kuvaus ja vastuuhenkilöiden määrittely säästää aikaa ja tehostaa toimintaa, mikä auttaa sekä henkilöstöhallintoa että työntekijää. Selkeillä ja yhdenmukaisilla prosesseilla varmistetaan yhdenvertainen kohtelu, joka edesauttaa työntekijöiden sitoutumista

Monesti uuden työntekijän aloitusprosessi on suunniteltu mallikkaasti, mutta se on viimeisen vuoden aikana kokenut suuren siirtymän virtuaaliseen ympäristöön. Tehokas aloitusprosessi auttaa työntekijää pääsemään helpommin kiinni työntekoon. Hyväkin rekrytointi on mahdollista pilata huonolla perehdytyksellä, joka jättää uuden tekijän yhteisön tai työtehtäviensä ulkopuolelle. Suunnitelmallinen perehdytysprosessi tarjoaa tehokkaan lähtölaukauksen lisäksi mahdollisuuden sitouttaa uudet työntekijät yhteisön pitkäaikaisiksi jäseneksi.

Sujuvalla työsuhteen lähtöprosessilla taas varmistetaan positiivisen työnantajamielikuvan säilyminen myös jatkossa. Kuten onnistuneella perehdytyksellä, myös työsuhteen lopetusprosessilla on merkittävä rooli työsuhteen elinkaaressa. Onnistunut työsuhteen lopetusprosessi tarjoaa mahdollisuuden tehdä entisistä työntekijöistä suosittelijoita sekä mahdollistaa palaamisen myöhemmin takaisin uusia kokemuksia rikkaampana.

Greenstepin HR-tiimissä mielellään autamme asiakkaita selkeyttämään ja tehostamaan toimintoja. Varmistetaan, että kaikki oleellisesta asiat tulee huomioitu niin työsuhteen alkutaipaleella kuin myös työsuhteen päättyessä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Työnantajamielikuvan kehittämisen sekä työntekijöiden positiivisen mielen lisäksi, palvelumme avulle luomme yhdessä toimintamallin kaikista työsuhteen aloitukseen- ja päättymiseen liittyvistä tehtävistä, rooleista ja vastuista.

Hyvin suunnitellut työsuhteen elinkaaren prosessit eivät lisää huomattavasti manuaalista työtä. Erilaisilla henkilöstöhallinnan järjestelmillä, kuten Mepco HRM, voidaan automatisoida paljonkin HR:n manuaalista työtä, jolloin aikaa vapautuu näpyttelyn sijaan kehittämistyöhön.

Onko teidän organisaatiossanne työsuhteen aloitukseen ja päättymiseen liittyvä prosessi kunnossa (tiedetään, kuka tekee, mitä, missä ja milloin)? Ota yhteyttä, ja laitetaan yhdessä työsuhteen prosessit kuntoon!