Työsuhteen aloitus- ja lopetusprosessit

Työtekijöistä huolehtiminen on taitolaji koko työsuhteen elinkaaren ajan. Sujuvalla työsuhteen aloitus- ja lopetusprosessilla lisätään tehokkuutta ja vahvistetaan hyvää työntekijäkokemusta!

Työsuhteen aloitus- ja lopetusprosessien käytännöt voivat yrityksen kasvuvauhdissa ja arjen kiireissä jäädä dokumentoimatta ja sitä kautta jopa kokonaan huomioimatta. Toimintamallien kuvaus ja vastuuhenkilöiden määrittely säästää aikaa ja tehostaa toimintaa, mikä auttaa sekä henkilöstöhallintoa että työntekijää. Lisäksi selkeillä ja yhdenmukaisilla prosesseilla varmistetaan yhdenvertainen kohtelu, jotka edesauttavat työntekijöiden sitouttamista.

Hyväkin rekrytointi on mahdollista pilata huonolla aloitusprosessilla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu aloitusprosessi tukee työntekijän kykyä omaksua uuden työyhteisön toimintatapoja sekä oman työn sisältöjä tehokkaasti. Lisäksi suunnitelmallisesti toteutettu perehdytys tukee työntekijän kokemusta oman työn hallinnasta ja yhteenkuuluvuudesta, joka vahvistaa työntekijän sitoutumista työyhteisöön.

Kuten onnistuneella aloituksella, myös onnistuneella lopetusprosessilla on keskeinen rooli työsuhteen elinkaaren laadukkaassa läpiviennissä. Onnistuneella työsuhteen lopetusprosessilla varmistetaan positiivisen työnantajamielikuvan säilyminen myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Sujuva työsuhteen lopetusprosessi tarjoaa mahdollisuuden tehdä entisistä työntekijöistä suosittelijoita sekä mahdollistaa palaamisen myöhemmin takaisin uusia kokemuksia rikkaampana.

Me Greenstepin HR-tiimissä haluamme auttaa asiakkaitamme selkeyttämään ja tehostamaan näitäkin yrityksen sisäisiä toimintoja. Yhdessä voimme varmistaa, että kaikki keskeiset vastuualueet, työnjaot ja toiminnan sisällöt, lakisääteiset velvollisuudet mukaan lukien, ovat huomioituina jokaisessa työsuhteen elinkaaren vaiheessa, aina työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättämiseen.

Onnistunutta työsuhteen elinkaareen hallintaa voidaan tukea hyödyntämällä erilaisia HR-järjestelmiä. Mepco HRM:n avulla hoidat sujuvasti koko organisaation operatiivisen HR:n sekä palkanlaskennan hallinnan.

Onko teidän organisaatiossanne työsuhteen aloitukseen ja päättymiseen liittyvä prosessi kunnossa (tiedetään, kuka tekee, mitä, missä ja milloin)? Ota yhteyttä, ja laitetaan yhdessä työsuhteen prosessit kuntoon!